FSM UZEM FSM-UZEM

Değerli Hocalarımız, Sevgili Öğrencilerimiz,

Uzaktan Eğitim Merkezimiz (UZEM), üniversitemiz bünyesinde açılan e-öğrenme temelli dersler ile ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim programları kapsamında uzaktan yapılacak eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek amacıyla 2013 yılında kuruldu. 2013-2014 akademik yılından itibaren Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; 2016-2017 akademik yılı itibariyle de İngilizce dersleri, E-DERS sistemi üzerinden verilmeye başlandı.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde tüm düzeydeki eğitimlerin uzaktan eğitim süreciyle yürütülmesine ilişkin alınan kararlar ve Yükseköğretim Kurulu’nun da 2019-2020 akademik yılı Bahar Döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanacağına dair beyanından sonra UZEM, bünyesindeki E-DERS yapılanmasını genişleterek yoğun ve hızlı bir çalışma sürecine girdi.

Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi olarak 16 Mart 2020 tarihinden itibaren, öğretim üyelerimizin ders içeriklerini en pratik ve verimli şekilde aktarabilme imkânlarını bulabilmeleri ve öğrencilerimizin de oluşan yeni koşullardan azami şekilde istifade edebilmeleri için hem uzaktan eğitim sistemimizin altyapısını hem de web sayfamızı yeni şartlara uygun hale getirmeye başladık. 2019-2020 Bahar yarıyılında uzaktan eğitim sürecine dair tüm bilgilere, dokümanlara, E-DERS ve online platformlar ile ilgili tanıtım kılavuzlarına ve duyurulara web sayfamızdan erişebileceksiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da aktif olarak sizleri bilgilendiriyor olacağız.

Ülkemizin ve tüm dünyanın bu süreci en az hasarla bir an önce atlatması temennisiyle hepinize sağlıklı ve başarılı bir eğitim süreci diliyorum.

Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ

UZEM Müdürü