FSM UZEM FSM-UZEM

LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi)

Kullanım Kılavuzu

Zoom

Kullanım Kılavuzu

Zoom Ders Yoklaması

Ders Yoklama Kılavuzu

Zoom Webinar

Kullanım Kılavuzu

 

LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi)

Kullanım Kılavuzu

Zoom

Kullanım Kılavuzu

LMS Sınav Uygulaması

Kullanım Kılavuzu

LMS Tunitin Ödev Uygulaması

Kullanım Kılavuzu