FSM UZEM FSM-UZEM

UZEM SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI


Değerli öğrencilerimiz;

 Sınavlar hakkında genel bilgilendirmeler ile uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

1. Sınavınıza ait bilgilere (tarih, saat, sınav yeri vb.) aşağıda belirtilen linkten ulaşabilirsiniz.

Sınav Yeri Sorgulama:  https://formlar.fsm.edu.tr/Sinav-Sorgula

2. Sınav imza listesinde ismi olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

3. Tüm derslere ait sınavlar tek kitapçıkta toplanmıştır. Derslerin isimleri kapak sayfasında belirtilmiştir. Sorumlu olduğunuz dersleri, derslerin karşısında bulunan kutucuğa işaretlemelisiniz.

4. Cevap kâğıtlarının (optik formların) "kurşun kalem" ile doldurulması zorunludur. Tükenmez kalem kullanılan optik formlar geçersiz sayılacaktır.

5. Cevap kâğıtlarında (optik formlarda)

* Ad - Soyad,

* Bölümü,

* TC Kimlik Numarası,

* Öğrenci Numarası 

kısımlarının kodlanması zorunludur.

6. Sınav kitapçığınızda yer alan sınav kitapçık türünün (A veya B) kodlanması zorunludur.

7. Sınav imza listesi tüm öğrenciler tarafından imzalanmadan ve sınıf sayımı tamamlanmadan öğrenci çıkışına izin verilmeyecektir.

8. Hangi derslerden sınava gireceğiniz ve toplam sınav süreniz sınav imza listesinde belirtilmiştir.

9. Sınav başladıktan sonraki ilk 10 dakika öğrencinin sınıftan çıkmasına ve ilk 10 dakikadan sonra gelen öğrencilerin sınava alınmasına izin verilmeyecektir.

10. Sınavda verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.

11. Sınav esnasında masa ve sandalyelerde sınav kâğıdı dışında herhangi bir doküman ve materyal (cep telefonu vb.) bulundurulması yasaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Uzaktan Eğitim Merkezi