FSM UZEM FSM-UZEM

Personel


Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış
Müdür Yardımcısı Halil Yekin Güzel
Memur Neslihan Aslaner
 
Ders Koordinatörü
Doç. Dr. Mustafa Göleç
(Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi)
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak
(Türk Dili ve Kültürü Dersi)
Öğr. Gör. Koray Tunç
(İngilizce Dersi)