FSM UZEM FSM-UZEM

Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ

Müdür V. - Başkan

idanis@fsm.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ

Üye (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)

mgolec@fsm.edu.tr

Doç. Dr. Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL

Üye (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

ggocen@fsm.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali NİZAM

Üye(Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi)

ali.nizam@fsm.edu.tr

Öğr. Gör. Koray TUNÇ

Üye (İngilizce Hazırlık Programı Öğretim Elemanı)

ktunc@fsm.edu.tr