FSM UZEM FSM-UZEM

Yönetim Kurulu


 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 Dr. Öğr. Üyesi İlhami DANIŞ

 Müdür V. - Başkan

 idanis@fsm.edu.tr

Doç. Dr.  Mustafa GÖLEÇ

 Üye (Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

 mgolec@fsm.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÖÇEN   ÖZDEMİREL

 Üye (Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

 ggocen@fsm.edu.tr

 Öğr. Gör. Mehmet Hanifi AKYÜZ

 Üye (Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı)

 mhakyuz@fsm.edu.tr

 Öğr. Gör. Koray TUNÇ

 Üye (İngilizce Hazırlık Programı Öğretim Elemanı)

 ktunc@fsm.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Ali NİZAM

 Üye(Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi)

 ali.nizam@fsm.edu.tr